Garantie

Overzicht
  • Vanpowers-fietsen worden geleverd met een beperkte garantie van maximaal 6 jaar vanaf de datum waarop de klant de fiets ontvangt. Deze garantie blijft geldig als de fiets wordt overgedragen aan een andere eigenaar.
  • Garantieclaims moeten rechtstreeks bij Vanpowers worden ingediend. Eventuele reparaties die onder de garantie vallen, dienen door Vanpowers te worden uitgevoerd of vooraf door Vanpowers te worden goedgekeurd. Indien dit niet het geval is, heeft Vanpowers het recht de garantieclaim te weigeren.

Onderdelen die onder de garantie vallen

Deel Garantieperiode
Kader 6 jaar
Voorvork 2 jaar
Kettingwiel 1 jaar
Stuur 1 jaar
Zitbuis 1 jaar
Ketting 1 jaar
Derailleur 1 jaar
Mechanische schijfremmen 1 jaar
Handvatten 1 jaar
Batterij 2 jaar of 600 laad-ontlaadcycli
Beheerder 2 jaar
Banden 1 jaar
Pedaal 1 jaar
standaard 1 jaar
Trapas 1 jaar
Remhendel 1 jaar
Zadel 1 jaar
Motor 2 jaar
Sensor 2 jaar
Gaspedaal 1 jaar
Licht 1 jaar
Weergave 1 jaar
Velgen 1 jaar
Oplader 1 jaar
Spatbord 1 jaar

Richtlijnen en uitzonderingen voor beperkte garantie

  • Als er tijdens de garantieperiode kernonderdelen kapot zijn, zorgen we gratis voor een nieuwe fiets. Als onderdelen die niet tot de kern van de garantie behoren, beschadigd zijn, sturen wij gratis vervangende onderdelen, inclusief verzendkosten. Zodra de garantie is verlopen, moeten klanten zelf vervangende onderdelen/accessoires aanschaffen en de verzendkosten betalen.
  • De garantie dekt geen verbruiksartikelen; alle niet-originele of niet-geautoriseerde onderdelen; elk afgedekt onderdeel dat normale slijtage heeft ondergaan; of enig gedekt onderdeel dat schade heeft opgelopen als gevolg van het niet naleven van de gebruikershandleiding, overmacht, ongeval, diefstal, opzettelijke vernieling, verkeerd gebruik, verwaarlozing, misbruik, wijziging, wijziging, onjuiste montage, gebruikersfout, waterschade, extreem rijden, stuntrijden of onjuist/ongeautoriseerd onderhoud en service.
  • Voor batterijen dekt de garantie geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de oplader, onjuist onderhoud of ander misbruik, normale slijtage, waterschade (batterijen moeten worden bewaard in een droge omgeving met een relatieve vochtigheid van minder dan 85%), of onjuiste opslag (de opslagtemperatuur van de batterij moet zoveel mogelijk op 20–35 °C worden gehouden).
  • Versleten onderdelen (inclusief maar niet beperkt tot banden, binnenbanden, remblokken, onderdelen met vering en kabels) vallen niet onder de garantie. Indien nodig bieden wij nog steeds hulp bij deze onderdelen tegen een redelijke prijs.